Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

25 Temmuz 2013 Perşembe

Sebebi koparılan çiçekler


  


Ama yoksa bahçemin eski şanı
sebebi koparılan çiçekler ...

Bir kış yorgunluğu, bir gece sessizliği, bir saklı hazan. Yanmışım.

  


Bir sayhadır yaşamak, kırılgan ve kararsız.

Bir kış yorgunluğu, bir gece sessizliği, bir saklı hazan.

Yanmışım.

Aramaktayım ruhumun derinliklerindeki benliği.

Denizlerin kaygısız yüzüyüm, asude ve mavi.

Kalbiyle hasbıhal eden bir şairin hüneriyim, bir hayalin suretinden esin alan.

Kar beyazın, meleklerin ellerindeki saflığındayım.

Ne kaygı ne korku, hep bunların ötesindeyim.

Naçarım.

Aradığım belki bir meczubun başıboşluğu, belki bir dervişin susuzluğu.

Gönlümde bir heyecan durmadan uzaklara sarılan.

Ürkeklik ellerimin vazgeçilmez boşluğu.

Hangi şarabın sarhoşluğu bu?

Bir sakinin, naralarını arayan sermeste sunduğu kâse bu.

Sessizim.

Bir tefekkür, bin şükür, bin yıllarca aşılmaz sanılan sorgulardayım.

Kat be kat kelâm, kat be kat susmalardayım.

Bir hırka, bir asa ve bir seccade yanımda arkadaş.

Alnımda secdeden kalan iz, kalbimde hakikate yöneliş.

Sonsuzluk, ürperiş ve içimde nefse serzeniş.

Bekliyorum.

Kırk kapılı billur köşkün kırkıncı kapısındayım.

Ayaklarım üryan, gönlüm pejmürde.

Yüreğindeki ateşe su arayan bir bedeviyim.

Boynum bükük, hâlim el pençe divan.

Ukbada sessizlik lisan, kalbim kapıya nakşolunana hayran.

O tek söz can, cana canan.

O tek söz:

‘Edeple gelen lütufla gider.’

Uğur Cumaoğlu

19 Temmuz 2013 Cuma

Vakti şerif, Cuma, ahir, akibet hayrola!Tevbeyi nasûh, Şefaati-i Nebi cümlemize nasip ola…! Amin Ecmain ♥

                     


Vakti şerif, Cuma, ahir, akibet hayrola!Tevbeyi nasûh, Şefaati-i Nebi cümlemize nasip ola…! Amin Ecmain


Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kâinat birdir. Herşeyin anahtarı Onun yanında, herşeyin dizgini Onun elindedir. Herşey Onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun.

(Risale-i Nur )

12 Temmuz 2013 Cuma

Sevdanın rengi farklı... İyya kenağbüdü ve iyya kenesteıyn ihdinessıradal müstegıym..♥

  

Sevdanın rengi farklı... İyya kenağbüdü ve iyya kenesteıyn ihdinessıradal müstegıym..♥

♥Ya Vedud acıktım ,,,Aşkınla doyur ..♥

   

♥Ya Vedud acıktım ,,,Aşkınla doyur ..♥ Amin.

Hoş Geldin Ya Şehr-i RAMAZAN...♥

 

Hoş Geldin Ya Şehr-i RAMAZAN
Oruç tutmak, kalıbını Rabbinin huzurunda tutmaktır.
Oruç tutmak, kalbini Rabbinin nazarında tutmaktır.
Oruç tutmak, niyetini Rabbinin rızasıyla bir tutmaktır.
Oruç tutmak, niyetiyle eylemini, sözüyle özünü ay...nı safta tutmakdır.
Oruç tutmak, kalbini kardeşlerinin tarafında tutmaktır.
Oruç tutmak, şefkatini ve merhametini aç ve muhtaçların,
yetim ve öksüzlerin yanında tutmaktır.
Oruç tutmak, kendini Güzellerin yerinde, İyilerin safında tutmaktır.