Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

25 Mayıs 2016 Çarşamba

Suriyeli karikatürist Hani Abbas'tan müthiş bir karikatür..

  
Suriyeli karikatürist Hani Abbas'tan müthiş bir karikatür.. İnsan kendi kendini tüketiyor, zamanını hesapsızca harcıyor, vade bitiyor ve ölüm yaklaşıyor.. Ve yine insan, en çok kendine zulmediyor..

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

 "Asra yemin olsun ki, insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, 

birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır." -Asr suresi.
24 Mayıs 2016 Salı

Ağlayamıyorum.....

  

susamış gözlerim bir damla yaşa
ağlayamıyorum eskisi gibi.
erirdi sanki derdim dökülen her damlada ağlayamıyorum şimdi
kurumuş toprakta aranan su gibi gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti.
boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm ağlayamazsam solar çürürüm.

feryadım varsın duyulsun zalim yardan,
içi yansın haber alsın beni duyandan,
belki bir selam götürür hasret kalandan,
ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan

hesap sorulsun beni böyle inleten kuldan,
dudağımda iz kalmasın onun adından,
bir sevenim olacaksa derdime derman,
gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan

feryadım varsın duyulsun zalim yardan,
içi yansın haber alsın beni duyandan,
belki bir selam götürür hasret kalandan
ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan.20 Mayıs 2016 Cuma

Böyle gecelerde bağışlanırım -UMUT REHBERİ

Ey yolcu din.len biraz,
Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima insanları uyarmışızdır. [Duhân:3]

Burada geçen “mübârek gece”den maksad Kadir gecesi veya Berâet gecesidir. Ancak sure-i Kadir’deki: “Şüphe yok ki biz, onu (o Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik!” meâlindeki âyete binâen, âlimlerin bir kısmı birinci görüşü tercîh ederken, bir kısmı da, “O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir, ayırd edilir” meâlindeki Berâet gecesinin husûsiyetini ta‘rîf eden âyete[Duhân:4-6] binâen ikinci görüşü tercîh etmişlerdir.
Açılmış dükkanlar kurulmuş pazar
Canlar mezad olmuş tellalde gezer

beraat_2016
Oturmuş ümmetin berâtın yazar
Hakk’ka mahbûb olan Sultân’ı buldum

“Kadrini bilene Kadir’le birdir, Huzura varılır Berat gecesi” buyuran mânâ sultanları ise “Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerîm’in dünya semâsına, peyderpey Hz. Peygamber’in kalb-i saadetlerine indirildiği gecedir, Berat gecesi ise O’nun ayetlerinin tümünün bir seferde levh-i mahfûz’dan arş-ı alaya indirildiği gecedir” buyurarak sırrı fâş eylemişlerdir.
Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması” mânâsınadır. Şâbanın on beşinci gecesinde bizler Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağımız ümidiyle bu geceyi “Berat gecesi” diye biliriz. Berat gecesi için Arapça eserlerde “Şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك=belge) gecesi” diye bahsedilir. “Berat” ve “sakk” gecesi denmesi ise şundandır: Vergi tamamen ödendiğinde ödeyenlere borçlarının olmadığına dair bir sak (belge, sened) yazıldığı gibi Rabbimiz de bu gece mümin kullarının günahlarını affederek bağışlandıklarına dair berat ikram etmektedir…
Aşığın gönlünde ise böyle gecelerin yeri bir başkadır:

Audio Player


Benim mevsimim böyle gecelerde değişir… böyle gecelerde ıslatır kirpiklerim melek getiren yağmurları… Temizlenirim, incinmiş ve incitmişsem ki çoğu zaman incinmişimdir insanlığımdan ötürü. Böyle gecelerde bırakırım yüreğimi Allah’ın ellerine, baştan ayağa dirilirim, dualarla dolup boşalan avuçlarımı çevirdiğimde gökyüzüne, melekler doğar içime; bilirim karanlıktan çok melek var, boş değil gökyüzü…
Böyle gecelerde anlarım şah damarım bile uzak bana ama uzak değil Allah. Böyle gecelerde anlarım cevapsız değil dualarım, şükür ki secdelerimin sahibi var. Ölmeyen kalpler istediği için yeryüzünde Allah, böyle gecelerdebağışlanırım. İçimin cehennemi söndükçe secdelerimi selamlayan meleklerin bayram yeri olur yüreğim…
Gülüyorsam bu gece, Allah’ı duyduğum içindir, ağlıyorsam O’nu anladığım için; ancak böyle gecelerde nasip eder Allah, kendi dilinden anlamayı…
Okumaktan ve dinlemekten yorulduğum dünya masallarından beraat (e)diliyorum… İçim bu gece yüklerimden arındıran seher tevbelerinden yana… okuduğum modern dünya yalanlarından, dudaklarımdan çekip aldığı içten dualardan yana bu gece içim…
Gizlenmek için gecelere gizlediğim günahlardan, hırs ve tutkulardan beraat (e)diliyorum. Bu gece ben yokum ey dünya, bu gece senden, beraat (e)diliyorum…
Ben artık yokum çünkü aşkın ilk nefesi, benim son nefesimdir.
Bağışlamak için bize böyle geceler bağışlayan Rabbim, yaptıklarımız ve yapamadıklarımız için, yitirdiklerimiz ve bulamadıklarımız için, sızlayan yaralarımız ve yarasızlarımız için, bu gecenin hatrı için, bu geceyi bize öğretenin hatrı için bağışla bizi…
Tene saplanmışsa göz, akla inşirâh gerek
Küllenmişse kalpte köz, ruha inşirâh gerek
Bize bir inşirâh ver katından yâ Rab…

Bize lâyık  olduğumuz şekilde değil, senin şanına, şerefine yaraşır halde affınla muamele eyle, izz-i celâlin aşkına bağışla bizi…
Defter-i a’malin hakka sunulur,
Beratın verilir, Berat gecesi…
Ömürler, rızıklar tayin olunur;
Hacetin görülür Berat gecesi…

Bu gece manada kevser içilir,
Mü’mine nurlardan hulle biçilir,
Aşıka Firdevs’ten kapı açılır,
Cennete girilir Berat gecesi…

Müminler düzahtan beri olurlar,
Münkirler gidecek yeri bulurlar,
Yapılan hayırla şerri görürler,
Defterler dürülür Berat gecesi…

Gündüzü şevk ile saim olmalı,
Gecesi zevk ile kaim olmalı,
Mevla’ya kullukta daim olmalı,
Sırlara erilir berat gecesi…

Şaban’ın onbeşi, hayr-ı kesirdir,
Gaflete düşenler nefse esirdir,
Kadrini bilene Kadir’le birdir,
Huzura varılır Berat gecesi…

Bu gece dünyaya nîdâ olunur,
Herkesin haceti kaza olunur,
Mü’mine ihsanlar ata olunur,
Önüne serilir Berat gecesi…

Ey Aşkî! Sure-i Duhân’ı oku,
Silinir kalbinden üzüntü korku;
Kim almak isterse cennetten koku,
Kur’ana sarılır Berat gecesi…

11 Mayıs 2016 Çarşamba

Aşk'in şarabindan kana kana içmek lazim o zaman azizim ;)

"Bazı şeyler var konuşarak anlatamıyorsun, yazarak anlatamıyorsun, bakışarak anlatamıyorsun... Öyle işte anlatamıyorsun..."

Başta karşına çıkan yanlış insanlar, sonradan karşına çıkan doğru insanların katili olur... G ü v e n e m e z s i n..!

Hey prenses artik daha fazla kurbağa öpme..! Olmuyorsa zorlama..!!

Arz ederum ;) :)

başka bi ülkede yaşayamam valla bak :)))

mutluluğun formülü bu muymuş :)) :P

:))

Ya o da bize birakiyosa ..Hani biz her boku zamana birakiyos ya...
Ya o da bize birakiyosa nolcek ?
Al işte yine aklimda deli sorularr  :))))
tongue ifade simgesi

Sen susarsın,asaletin konuşur..

...:

Derdimi meşgul etme...

 :

4 Mayıs 2016 Çarşamba

Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler. ~ Küçük Prens ~
Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler.
~ Küçük Prens ~


Ah Ben Yeşerttiklerini kışa teslim eden Uslanmaz bir baharım… Cemil Akburak

 


Ah Ben
Yeşerttiklerini kışa teslim eden
Uslanmaz bir baharım…
Cemil Akburak

“Her ne zaman haklı olduğunu hissedersen, uyuyorsun demektir.” Maurice Nicoll

 

“Her ne zaman haklı olduğunu hissedersen, uyuyorsun demektir.” Maurice Nicoll


Vaktinden önce gelmiş sanki ..

 

Vaktinden önce gelmiş sanki ;
bu mayıs,
bu ayrılık…
bol kepçe hayal kırıklıkları haricinde
hiçbir yol hazırlığım yok ki!
Haziran’a varayım…
Nuran Budak

Bakarsın yarın olur da sen olmazsın..

2 Mayıs 2016 Pazartesi

Kendi miracını bul....UMUT REHBERİN 'den

Ey yolcu,
Bir gece kulunu, Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya ayetlerimizi O’na göstermek için götüren (Allah) her türlü noksanlıktan uzaktır. Şüphesiz O, her şeyi işiten ve görendir. [İsrâ, 1]

Gel beri ey aşk odına yanıcı
Kendini ma’şuka aşık sanıcı
Dinle mi’racını ol şâhın ayân
Aşık isen aşk odına durma yan
mirac_2016Nûr-ı Zât-i Mustafa’nın hakkıçün
Sırr-ı arş-ı Kibriyâ’nın hakkıçün
Rûyine müştâk olanlar hakkıçün
Aşkına uşşâk olanlar hakkıçün
Va’dini ihsân kıl âşıklara
Din yolunda sa’y eden sâdıklara

Belki böyle bir gündü ve belki böyle bir gece; sessiz, sâkin ama hüzünlü…
Ölümün alıp götürdüklerinin yerine katbekat hüzün getirmişti bu kez mevsim.

Yıldızlı bir gecenin gizleyemediği, yalnızlığın, öksüzlüğün, ıssızlığın bilmem hangi vakti… ve incinen bir gül yaprağının yaralarını iyileştirmek için sığındığı ve sarındığı bilmem kaçıncı karanlık ve yalnızlık…
Bilir misiniz kimileri gecenin karanlığında düşer yalnızlığa,
kimileri yalnızlığıyla gecelerin içinde yükselir.

Kimileri için gündüzleri düğümlenir bütün yollar,
kaybedilen yönler şükür secdeleriyle aydınlanan bir gece yürüyüşü ile bulunur.

Davet Allah’tan Habîbine geliyorsa eğer, yoldaş Cebrâil, yolculuk İsrâ, gecenin adı Miraç olur. Gece yolcusu Resulullah ise bütün renkler nur, bütün sesler bir olur.
Miraç, göklerden gelen yüce bir davetle başlayan, beklenen bir aşk uçuşu,
Miraç, Rab’den kullarına armağanlar getiren bir gece yolculuğu, çıkmaz yollarımızı göklere bağlayan tertemiz secdelerimiz,
Miraç, ruhumuzu yalnızlıktan sıyırıp günde beş kere Allah’ın davetine taşıdığımız vakitlerimiz, içimizde hiç sönmeden yanan kandillerimiz ve arınmış bir ruhla, geceler ve gündüzler boyu Resulullah’ın emanetiyle, O’nun öğrettiği şekliyle kanatlanışımız.

Bugün Miraç Kandili; ayetlerinden bir kısmını göstermek için geceleyin, kulunu yürüten ve günde beş vakit miracı kullarına hediye eden Allah’a hamd olsun…
Audio Player


Miraç Kandiliniz mübarek olsun


Düştüğüne eyleme teessüf 
Mi’râcını çehte buldu Yûsuf
Benim halim perişan, mirac ile yükselmek neyime deme. Düştüğün hallere teessüf eyleme, Hz. Yusuf (as) dahî kendini yükseltecek merdiveni ancak kuyuya düştüğünde buldu.

Bil vesile, gönül kandilinizin çerağı her dem rûşen olsun, Mevlam aşk yolunda sabır ve talebinizi ziyade eyleyip salât-ı hakiki ile kendi miracınızı ikram buyursun… Ta böylece Miracla “Hazret-i insan” olduğumuzun farkına varmalı, en azından namazla ferahlayıp dünyanın hayhuyundan sıyrılıp kendi miracımıza yaklaşmalı,
Hak müyesser eyleye..
Ey Kıble-i İslâm ü dîn
Kutlu olsun sâna mîrâc-i güzîn
Biz kamûmuz kullarız sen şâhsın
Gönlümüz îçinde rûşen mâhsın
Ümmetin olduğumuz devlet yeter
Hizmetin kıldığımız izzet yeter!
Mirac gecesinde Peygamber Efendimiz, ilahî aşk ile kendinden geçti de yüz binlerce yıllık yolu aşıverdi! Ya Vedûd! sen de bizi aşkınla yakıp benliğimiz yok et! Çünkü, sen bir güneşsin; biz de gölgeleriz! Ya Vedûd! bizlere de aşık-ı sâdıkların halleriyle hallenmeyi ve ateş-i aşk ile nefsin bütün çirkin vasıflarını yakarak arınmayı lutf u kereminle nasib eyleyiver.


Sonra bir uzak bulurdu herkes.. Giden gidemezdi, gelen gelemezdi. Hayal olurdu, hatıra olurdu…

Sonra bir uzak bulurdu herkes..
Giden gidemezdi, gelen gelemezdi.
Hayal olurdu, hatıra olurdu…Şükrü Erbaş

“Güvenme gözünün güzelliğine” dedi meczup, “göz senin ama fer senin değil!” - Gökhan Özcan
“Güvenme gözünün güzelliğine” dedi meczup, “göz senin ama fer senin değil!”
- Gökhan Özcan


Dünü unutmalı, bugünü yaşamalısınız. Çünkü dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa; yarını kaybedersiniz! » BALZAC

‘’Çevrendeki insanlar susacağı, konuşacağı ve duracağı yeri bilmiyorlarsa, sen fazla adım atmışsındır onlara.. Biraz geri çekil...’’‘’Çevrendeki insanlar susacağı, konuşacağı ve duracağı yeri bilmiyorlarsa, sen fazla adım atmışsındır onlara.. Biraz geri çekil...’’


Mana ağır bir yüktür.

 

“Mana ağır bir yüktür.
İnsanlara taşıyamıyacakları manalar yüklemeyin. 
Sonra mana da devrilir, insan da..”
— (A.Tolga Akpınar)

Doğru..

Değil mi?

Sevdiğimiz insanlar elimizi tuttuğunda iyileşiriz biz. İlaç, merhametten sonra gelir.Sevdiğimiz insanlar elimizi tuttuğunda iyileşiriz biz.
İlaç, merhametten sonra gelir.


“İlk üçe gireriz; “Susmakta, durmakta, yorulmakta. .” — Mehmet Deveci

 

“İlk üçe gireriz; “Susmakta, durmakta, yorulmakta. .”
— Mehmet Deveci

Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi.. Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. YAHYA KEMAL

 

Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi..
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. 

YAHYA KEMAL

Uykun mu ağır, öykün mü çocuk ?

 
Uykun mu ağır, öykün mü çocuk ,
Tart bakalım ..

seni bu hale sokanların vicdanları kaç kilo?.
________________sadece-elif.

Yaşanmamış acılar üzerine “ben olsam” demek; Sadece başkalarının acıları üzerinden ahkâm kesmektir ..

 
Yaşanmamış acılar üzerine “ben olsam” demek;
Sadece başkalarının acıları üzerinden 
ahkâm kesmektir ..


Bütün ömrü kavgayla geçiyor insanın..

 
Bütün ömrü kavgayla geçiyor insanın..
Yaşamak için, 
sevgi için, 
ekmek için, 
anlayış için, 
bir parça vefa için ..

Siz istiyorsunuz ki çöllerin ortasında bıraktığınız insanlar size gül bahçesi sunsun..

Sır dediğin tek hece .. Ya bilinir, Ya bilenir ..

  
Sır dediğin tek hece ..
Ya bilinir,
Ya bilenir ..

Sorun tutunacak dal kalmaması değildi. Tutunacak hâl kalmamasıydı..

 

Sorun tutunacak dal kalmaması değildi.
Tutunacak hâl kalmamasıydı..