Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

18 Nisan 2017 Salı

" Mülk Allah ındır", "Adalet mülkün temelidir"

mil allahındır ile ilgili görsel sonucu  
" Mülk Allah ındır", "Adalet mülkün temelidir"

Adamin akli gitti :)))))))

Babaannem derdi ki:

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, şapka, yakın çekim ve açık hava 


Babaannem derdi ki:

"Ellik günlük bir gülüşün olmalı kızım..
Ütülü ve pak...
Eski olması fark etmez...

Ne dost başa, ne düşman ayağa bakar...
Dosta zaten her gün düğün bayram yüzün...

Kem bakışlara meydan okuyacaksa da,
"eyvallahım olmaz" naraları atacaksa da
kurşun işlemez kalkanlara nispet yapacaksa da
n/azara kalaylı bir gülüşün olmalı...

Serseri mayın gibi kılıcını sallayan devran
ne yapacaksa o zaman yapmalı...

Batacaksa onun keskin ucu sana değil
senin keskin duruşun ona batmalı..."MERAL DEMİR

S/ÖĞÜT-Babaannem Derdi ki 1 isimli kitabından

Foto:?

Babaannem derdi ki:

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi


Babaannem derdi ki:

"Söz vermenin vebali yüktür...
Günahı da, sevabı da büyüktür...

Allah’tan gelen kazaya
kuldan gelen c/ezaya 
ihtimal bırak.

Verdiği sözü tutmayanın defteri
her zaman dürüktür..."MERAL DEMİR

S/ÖĞÜT-Babaannem Derdi ki 4 isimli kitabından

Foto: Kamel Rohi


14 Nisan 2017 Cuma

Benim olsaydı gitmezdi !..
İlgili resim  
Senin olan senindir demişlerdi .

Benim olsaydı gitmezdi !..

ŞİRİNİME VARMAYA HER CÂNİBİM YOL OLDU

💓
[ŞİRİNİME VARMAYA HER CÂNİBİM YOL OLDU]

Dost cemâlin görmeğe
Her bir a'zâm göz oldu
Pâyine yüz sürmeğe
İçim dışım yüz oldu

Cûş etdi cân aşk ile
Doldu gönlüm zevk ile 
Buldum yâri şevk ile
Geceler gündüz oldu

Dost iline varmağa 
Varıp yâri görmeğe 
Kalmadı dere tepe 
Dört yanım dümdüz oldu

Dağ u sahra ser-te-ser 
Giydi yeşil câmeler 
Rindâna ıyd-ı ekber 
Çün bugün nevruz oldu

Her eşya bir harf olmuş
Hem mazrûf hem zarf olmuş 
Aceb ilm-i sarf olmuş
Bir nokta bin söz oldu

Kalmadı gayri ağyâr
Yâr ile doldu diyâr 
Ref’ olup tir u tar 
Her taraf efruz oldu

Hilmiyâ bazâra gel
Nakd-i cânın ver evvel
Gevher-i aşk-ı ezel
Sanma kim ucuz oldu

[ŞİRİNİME VARMAYA HER CÂNİBİM YOL OLDU]

Dost cemâlin görmeğe
Her bir a'zâm göz oldu
Pâyine yüz sürmeğe
İçim dışım yüz oldu

Cûş etdi cân aşk ile
Doldu gönlüm zevk ile 
Buldum yâri şevk ile
Geceler gündüz oldu

Dost iline varmağa 
Varıp yâri görmeğe 
Kalmadı dere tepe 
Dört yanım dümdüz oldu

Dağ u sahra ser-te-ser 
Giydi yeşil câmeler 
Rindâna ıyd-ı ekber 
Çün bugün nevruz oldu

Her eşya bir harf olmuş
Hem mazrûf hem zarf olmuş 
Aceb ilm-i sarf olmuş
Bir nokta bin söz oldu

Kalmadı gayri ağyâr
Yâr ile doldu diyâr 
Ref’ olup tir u tar 
Her taraf efruz oldu

Hilmiyâ bazâra gel
Nakd-i cânın ver evvel
Gevher-i aşk-ı ezel
Sanma kim ucuz oldu


Öyleyse aşk olsun, cuma da ömür de, nefes de...

Güzel bedenler için maddî zevk ve büyük ruhlar için ızdırâb gerektir. Doğumlar sancıyla olur ve bu türden her sancı bir güzelliğin müjdecisidir. Bu hikayede aşkın makamı minberler değil, dar ağaçlarıdır.

Neyin peşindeysen zamanla O'na dönersin, dönüşürsün. Ancak âteş-i aşk ile sen, sendeki dağı mahveyleyip cevhere ulaşabilirsin; hemân bâki illâ hu...
💓
Öyleyse aşk olsun, cuma da ömür de, nefes de... 

Güzel bedenler için maddî zevk ve büyük ruhlar için ızdırâb gerektir. Doğumlar sancıyla olur ve bu türden her sancı bir güzelliğin müjdecisidir. Bu hikayede aşkın makamı minberler değil, dar ağaçlarıdır.

Neyin peşindeysen zamanla O'na dönersin, dönüşürsün. Ancak âteş-i aşk ile sen, sendeki dağı mahveyleyip cevhere ulaşabilirsin; hemân bâki illâ hu...
💓
Öyleyse aşk olsun, cuma da ömür de, nefes de...


12 Nisan 2017 Çarşamba

Senden öğrendim...

süper babaanne :)

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, şapka, yakın çekim ve açık hava


Babaannem derdi ki:
"İnsan, düşmanından, pişmanından korkmaz kızım,
en çok kendinden korkar...

Gücüne yenilmekten,
düşüne bilenmekten,
öcünde dirilmekten,
var sandıklarında silinmekten,
itilmekten, kakılmaktan,
sövülmekten,
kim bilir kimi zaman gereksiz övülmekten,
ansızın tükenmekten,
arttığını düşünürken, azaldığını fark etmekten,
kıymet verip, verdiği kıymete gömülmekten korkar...

Kalabalığa karışmaktan,
yalnızlığa alışmaktan,
dolup dolup taşmaktan,
samimiyetsiz bakışmaktan,
darılıp, barışmaktan,
kendiyle savaşmaktan,
"keşke"lere ilenip, "iyi ki" lere varamamaktan,
dünleri silkeleyemeden 
yarınları adımlamaktan korkar...

Anılan itin derdi, çomağa kalırmış.
Kendinle barış kızım, önce kendinle barış..
Korkunun ecele faydası olsaydı 
cennet de boş kalırdı, cehennem de...
Her şey insanlar için...
Hop diye çıkıp, 
pat diye düşmek de...

Tasın, tarağın hamamda kalsın...
Sen dünün terini şifa sayarsan,
aklın başındaki yerini nasıl olsa bilir...
Bırak kötü haber tellalı, 
defini kendi için çalsın...MERAL DEMİR

SÖĞÜT-BABAANNEM DERDİ Kİ 2 kitabından

Fotoğraf:

Babaannem derdi ki:

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi


Babaannem derdi ki:
"Gitmek isteyeni 
kırk düğüm halatla bağlasan tutamazsın...
Kalmak isteyene saç teli yeter...

Ne ev, ne ocak, ne para, ne pul
hiçbiriyle avutamazsın...
Kendine zarar vereceğini bilerek 
verdiği karara direnmek
beterden beter...
Karar verilmişse olmuş demektir.
Olmuşa, ölmüşe, bitmişe çare bulamazsın...

Verdiğin emek akıntıya kürek...
Varsın yolcunun yolunu kendi çizsin kader...
İpi kesilmişse, yapacak bir şey yok...
Sana olsa olsa, ancak 
olmuşu, olanı, olacağı seyretmek düşer..."MERAL DEMİR

S/ÖĞÜT-Babaannem Derdi ki 5 isimli kitabından

Foto:?

Babaannem derdi ki:

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve yazı

Babaannem derdi ki:

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve yakın çekim


Babaannem derdi ki:
"Acele pişen aşın dibi tutar,
ne yiyebilir, ne doyabilir, 
ne hazmedebilirsin.

Aç yanımın açlığı canıma yetti dersen,
buyur harlandır, kavur...
Demlenmeden ye...
Hem dilin yanar, hem sancı çekersin.

Midenin de gönlün de fesadı hasettir kızım...
İnsanın kendine ettiğini eder mi gavur?
Ben diyeceğimi dedim artık;
gayrısını eh sen bilirsin?"MERAL DEMİR

S/ÖĞÜT-Babaannem Derdi ki 5 isimli kitabından

Foto:?


Aklında kalanlara helal olsun Ne pişmanım ne kırgın selam olsun

şapkalı kadın ile ilgili görsel sonucu   

Aklında kalanlara helal olsun
Ne pişmanım ne kırgın selam olsun


7 Nisan 2017 Cuma

Şükürler olsun.
"Yüce Rabbim, gökten yağdırıyor, biz aşağıda

süpüremiyoruz"


Nimetleri tek tek toplamak bir yana, süpürerek

toparlamaya bile yetişemiyoruz!

Bahar ne ki?

bahar ile ilgili görsel sonucu

- Bahar ne ki?
- Bahar o ki, için daha fazla içinde duramaz, tomurcuklanır.
Âşık olanın her tarafı tâze bahardır mâdem aşk, tâze cân olsun!


[SEYREYLE GÜZEL] Kir, kiri yıkar. Sağa sola bakma; Kör, körü yeder. Yol doğru gider!
[SEYREYLE GÜZEL]
Kir, kiri yıkar.
Sağa sola bakma;
Kör, körü yeder.
Yol doğru gider!