Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

30 Ocak 2017 Pazartesi

27 Ocak 2017 Cuma

yaşadığına sevindim kardeşim


Dost can  kardeşimden gelen cuma mesajı 

Bugün yaşanır biter.
Güneş ferinde ne kaybeder!
Ay geceyi aydınlatırken,
yıldızlar bir bir kayıp gider. 
Cumamız mübarek olsun.( "afg") 


gece ile ilgili görsel sonucu

hayırlı cumalar

Otomatik alternatif metin yok.


🍃
Bu şehrin sultânı var cümleye ihsânı var
Sultân ile bilişen yoğ iken vara benzer 🍃
Güç, fedâ ettiklerinizle doğru orantılıdır. Her şeyi feda edebilen, her şeyi yapabilir. "Neden böyle mutsuzum" diye sual edenlere de ki: Düşündüğün ve yaptıklarının yüzde 99.9'u kendin için ama bil ki bir kendin yok ortada: YOK.SUN

Yoğ iken var olmak dilersen: Fedâ.kâr ol, ver kurtul! Zât.en O'nun(sun) . . . Fedâ.kar bir gün dilerim, kalan kâse-i ömürden...
23 Ocak 2017 Pazartesi

Boş bir gönül getirdim... Kabe sensin doldur sultanım...

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve iç mekan 

📿
- Çok özledik zât-ı şahanelerinizi... zîrâ fakirde muhabbetin kantarı bozuk, az veya orta sevemiyor...
- Öylesi iyidir.
- Seven hep vermek istiyor, size ne verebilirim diye düşünüyorum kaç zamandır... "hediyeleşiniz aranızdaki muhabbet artar" buyuran "gâye insan"ın buyruğunca...
- Azîz hazretleri hediyemi getirdin mi demiş hac dönüşü bir evlâdına, o da azize tesbih hediye etmiş.
- Hiç esmanın sahibine, alemi tane tane sayana, tesbih verilir mi?
- Boş bir gönül getirdim... Kabe sensin doldur sultanım deyiverse kurtarırdı.

BENİM DEDİĞİM NE VAR
TA BAŞTAN SENİNDİ YAR
GÖNLÜMDEKİ ÂH U ZÂR
VERDİM GİTTİ SENİNDİR 
BU VARLIĞIN HİÇİNİ
ALDIM ATTIM NİÇİNİ
DÜŞÜRDÜM BİRE BİNİ
VERDİM GİTTİ SENİNDİR
📿
[UMUTREHBERİ KİTABI'NDAN]


Sana senden yakın olanla bir hoş olup sessizce işini görene, gönülden gönüle reklamsız bir yol bulana selâm olsun.

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü, okyanus, açık hava ve doğa  
Paha biçilmez mücevherler yapan kuyumcu çalışırken "çıt-çıt" diye ses gelirken kıymetsiz demiri çekiçleyen demirci dünyâyı ayağa kaldırır! Dikkat edersen, güm güm eden davulun da içi boşdur, boş tenekenin de tangırtısı çok olur... Tavuk, on paralık yumurta için, "gıt-gıt-gıdaak" diye mahalleyi ayağa kaldırır, cins bir kısrak milyonluk tayı doğururken gıkı bile çıkmaz!

Hakikat sakindir, cehalet yaygara yapar ve hata suya benzer, yayılmaya hazırdır gerçeklerse kaya gibidir ayağına gidilmeyi bekler oysa tesiri su gibi temiz ve temizleyicidir...

Bu nükteyi anladınsa kime, neyi duyurmaya çalışıyorsun...

Sana senden yakın olanla bir hoş olup sessizce işini görene, gönülden gönüle reklamsız bir yol bulana selâm olsun.  

13 Ocak 2017 Cuma

Sadelik sahtelik sevmez.


Doğallığın verdiği huzuru doğal olmayan yollardan arama.Sadelik sahtelik sevmez.

Yüzen cami-Cidde

Yüzen Camii

12 Ocak 2017 Perşembe

Olmak istersen Habîbe âşinâ Ver salâtı bul ânınla rûşenâ..

Otomatik alternatif metin yok.


Kimse sensiz bulamaz Hakk'a vusûl
Feyz-i lütfunla olur merd-i kabûl
Rahmeten li'l-âlemînsin yâ Resûl
El-meded ey ma'den-i nûr-i Hudâ

Alemlere rahmet Efendimiz bir gün, mescidinde ashâbına bir şeyler anlatıyordu. Kelimeler o mübârek lisanından öyle mükemmel bir şekilde, öyle güzel bir ahenkle süzülüyorduki sahabe hayran hayran O'nu dinlemekteydi. Şah-ı Velayet Hz. Ali (kv) de dinleyenlerin arasındaydı. Sözün bir yerinde Hz. Ali (kv) efendimiz buyurdular ki: "Yâ Resûlallah, biz seninle aynı sudanız, aynı suyun çocuklarıyız, aynı aildeniz ve Abdulmuttalib'in çocuklarıyız" 
Alemlere rahmet Efendimiz:
"Evet Yâ Ali"

Hz. Ali(kv) Efendimiz
"Peki yâ Resûlallah, nereden biliyorsun bunca şeyi ve nasıl bu kadar güzel ifade edebiliyorsun bildiklerini, şaşıyorum..." Alemlere rahmet Efendimiz tebessüm etti ve buyurdular ki:
أدبني ربي فأحسن تأديبي
"Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne de güzel eyledi"

Hazreti Peygamber'e misâfir olmak mürebbisi/terbiye edicisi Allah olan bir güzel insana misafir olmaktır, O'nunla bir, O'nunla hoş olmaktır, öyle olsun efendim... O'nu kendisine mürebbi, mürşîd, muâllim, yâr eyleyip er-refîk ile yolundan giderek erenlere selâm olsun efendim

Söylegil ey andelîb-i hoş-nevâ
Ver bize şâh-ı hicâzîden nevâ
Olmak istersen Habîbe âşinâ
Ver salâtı bul ânınla rûşenâ

🔥
ateşi aşk oluyor...
yananların ateş-i aşkları anbean ziyâde olsun