Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

4 Kasım 2016 Cuma

"Su gibi azîz olasınız"

su içen kuşlar ile ilgili görsel sonucu

.. ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? [Enbiyâ:30]

Sudan halk olunduk. Hakkın suyu seçmesi azîz nîmet olarak yarattığındandır. 
Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık...[İsrâ:70]

O halde kendini aziz bilmen lazımdır, kirletme kendini; yıkanmak bu emrin fiili zikri, uygulamadaki hatırlanışı olsa gerektir. Onun için "Suyun kâsesi bin altına olsa da yıkanma imkanınız varsa her gün yıkanınız" kutlu hadisi ile gaye insan, ufuk peygamber bu hikmeti anlatır.

Güzelliği tarif için en ince, en mükemmel, en beliğ ifâde yine su ile söylenir. "BİR İÇİM SU" denir.

Suyu kirletemezsin, kiri temizler o mübarek. Sakın hâ "pis su" diye hitâb etme. Diyeceksen "kullanılmaz haldedir" diye söyle. "Pis" kelimesini kullanma. Su kirli ise bir başkasındaki kiri, pisi temizlediğindendir. O kirin bütün vebâlini üzerine almış, seni kurtarmıştır.

Rahmeti getirmiş, Settâr ile gizlenmiş, kirini götürdüğü şey için istiğfar getiriyor o su... İstiğfarı netîcesi o tekrar kiri bırakır, buhar olur. Temiz ve temizleyici olduğu halde vazifesine geri döner.

Water is the source of life : Su, yaşamın kaynağıdır.
Das Wahre ist das ganze wasser : Hakîkat bir damla suda gizlidir.
вода моя мать. : Su anamdır.
Meditatio in aqua : Gaşy sudadır.
Osmanha ganjola : Yaratıcıya sudan gelinir, suda gidilir.
آب زندگی است : Su hayattır. 
الماء هو هدية من السماء : Su cennet nimetidir.

ve biz Türkler "Su gibi azîz olasınız" deriz , öyle yazıdırıldı, öyle olasınız. Dünyânız mâmur, yolunuz bu denizde açık olsun.


0 yorum: