Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

1 Aralık 2016 Perşembe

O’dur ki, sizi (tâbiat, nefs) zulümâtlardan Nur’a çıkarmak için size salât (rahmet; tecelli) eder ve O’nun melekleri de (salât ederler)... Mü’minlere (mü’minler olarak-mü’minlerden) Rahîmdir. [Ahzab:43]
O’dur ki, sizi (tâbiat, nefs) zulümâtlardan Nur’a çıkarmak için size salât (rahmet; tecelli) 
eder ve O’nun melekleri de (salât ederler)... Mü’minlere (mü’minler olarak-mü’minlerden) 
Rahîmdir. [Ahzab:43] 

Allah bir insana lütûfla muamele etmeyi murâd eylemişse ona "Bir Güzel" ile sohbet etmeyi nasîb ider. O sohbetten Hakk zâhir olur.

Allah bir insana olan lütfunun devâmını murâd eylemişse onu "Bir Güzel'e" hizmet ile şerefyâb eyler. O hizmetten Hakk'a kurbiyyet (yakınlık) hâsıl olur.

Allah bir insana olan ni'metini tamâma erdirmeyi murâd iderse onu "Bir Güzel'in" rızâ kapısında bekletir. O güzelin hoşnutluğu bizzât Hakk'ın rızâsı ve ni'metin kemâlidir.

Bir ümitle böyle yazdırdın mâdem öyle oldur yâ Rab; adını andırdığın ni'metin tadına, kemâline, tamâmına ve devâmına muhtâcız yâ Rab, lütfeyle izz-i cemâlin aşkına...

0 yorum: