Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

14 Şubat 2017 Salı

[BİR TAVSİYE BEKLEYENE]

Otomatik alternatif metin yok.  

[BİR TAVSİYE BEKLEYENE]
Niyetini temizleyerek başlamalı işe; nefse ait heva ve heveslerden, akla ait çıkar ve menfaat hesaplarından kalbini temizleyerek... Herhangi bir işe nefsani bir maksat ve arzu karışırsa, o işin bereketi gider, kalp doğru yoldan saparak dolambaçlı yerlere saplanır, lüzumsuz meşgûliyetlerin içine düşer. Bu da iki netice meydana getirir: Nefs, arzularını ya gerçekleştirir veya gerçekleştiremez. Nefsin garazı ve arzusu gerçekleşirse; onun helaki bundadır. Nefsani arzuların gerçekleşmesinden başkaca cehennemin kapısını açan bir anahtar yoktur. Nefsin arzusu tahakkuk etmezse ekseriya bu arzu kalpten silinmiş olduğu içindir. Nefsin kurtuluşu da bundadır. Nefsin, arzularından menedilmesinden başkaca da cennet kapısının anahtarı yoktur. Nitekim Hak Teâlâ şöyle buyurur: Cennet, nefsini heva ve hevesinden menedenin yurdudur. [79:40-41] Nefsini, boş, geçici, sonsuzlukta hiçbir getirisi olmayan davranışlardan koruyana gelince şüphe yok ki cennettir onun yeri yurdu... Yapılan işlerdeki nefsani arzular, o işlerin Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmaktan başka bir gaye için yapılması manasına gelmektedir. Velhasıl nefsin benliğinin ucu bucağı yoktur. Bu suflî kuvvet, insanın içinde durduğunda farketmediği ama dışına çıktığında iğrendiği pisliği gibidir ve nefsin halleri pek gizlidir, sakınabilene aşk olsun.

0 yorum: