Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

17 Temmuz 2014 Perşembe

Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu herkese duyurun. Hz. Ali....HAYIRLI CUMALAR

YA KAHHAR!... 

Sen öyle Kahhar'sın ki kahrında lütfun çok kahrında acelen 

yok

Sen öyle Kahhar'sın ki kahrında adalet var kahrına sınır yok


Düşmanımız çok aczimiz nihayetsizdir Kahrınla helak eyle

 zalimleri.

AMİN.. AMİN...AMİN.

Ebu Hureyreden Rasulullah'ın(a.s) şöyle rivayet ettigini 

bildirmiştir:"Müslümanlarla Yahudiler arasında savaş 

olmadıkça kıyamet kopmaz. Müslümanlar Yahudileri öldürür 

hatta bir yahudi bir taş ve ağacın arkasına saklanır.O taş ve 

ağaç:"Ey müslüman!Ey Allah'ın kulu!Şu arkamdaki 

yahudidir,gel ve onu öldür" der.Sadece Garkad ağacı bunu 

söylemez.Çünkü o yahudi ağacıdır" 

(Buhari, cihad(6.13-fethul bari),Müslim,fiten(18:44-45 Nevevi 


şerhi)

Ve uhrâ tuhıbbûnehâ, nasrun minallâhi ve fethun garîb ve 


beşşiril mû’minîn!

Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir


 fetih. Ve mü'minleri müjdele. (Saff:13)
  

  

  

 

 


  

  

  


0 yorum: