Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

17 Aralık 2015 Perşembe

Aşk için gelmişiz...
Yakarak şem'i ezel nuruna pervânemi ben
Bezm-i lahûta çevirdim bu gönül hânemi ben
Süzülen gamzelerinden bana al bade sunar
Leb-i la'linden içerken mey-i peymânemi ben
Ne kadar naz ile cevr etse usanmam aslâ
Ölürüm terkedemem, sevgili canânemi ben
Ne merâm anladı gitti, ne de ârâm etti,
Ney'le usandırayım bu dil-i divânemi ben
Gülşen-i aşkta bir murg-ı baharî oldum,
Bağ-ı hüsnünde onunçin ararım danemi ben

0 yorum: