Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

30 Mayıs 2017 Salı

HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR...

[HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR...] 🍃

O nâdanlar ki dânânın mufahham olduğun bilmez
Onun bir merkez-i feyyâz-ı âzam olduğun bilmez

Kemâlât ehlinin her sırra mazhâr olduğun bilmez
O âdemler ki ademin külli âlem olduğun bilmez

Haberdar olmamışsa "alleme'l esmâ" rumûzundan
Beni âdemse de âdemin mükerrem olduğun bilmez

Sabâh-ı Hakk'ı idrâk etmeyen tahmîr-i tıynette
Zuhûr-ı âdemin âlemden akdem olduğun bilmez

Temâşâ etmeyen dîdâr-ı Hakk’ı vech-i âdemde
Gönül nâmında bir beyt-i muazzam olduğun bilmez

Cidâl ü kâl ile vahdet-şinâsım zann eden âdem
O sırrın ehl-i hâle feyz-i mülhem olduğun bilmez

Kitâb-ı bî-hurûf-ı aşkdan ders almayan zâhid
Okur âyâtı elfâz ile muhkem olduğun bilmez

Bilir bilmez edenler güft u gû sırr-ı hüviyyetden
Acebdir vâkıf-ı esrârın ebkem olduğun bilmez

Beşerde kâinâtı mündemiç bilmezse bir kimse
Şümûsun zerrelerde, katrede yem olduğun bilmez

Kelîmi zannedenler rü’yet-i dîdârdan mahrûm
“Terânî len-terânî” içre müdgam olduğun bilmez

Makamâtı görüp geçmiş gibi söz söyleyen vaiz
Sevabı terk edüp şekli hatayı belleyen vaiz
Kuru dava ile ukbada devlet bekleyen vaiz
Beni ebruy-u yâre secdeden men eyleyen vaiz
Rükû eyler de mihrâbın neden hâm olduğun bilmez

ÎZÂHAT BÂBINDAN: Kelîmi zannedenler rü’yet-i dîdârdan mahrûm / “Terânî len-terânî” içre müdgam olduğun bilmez 🍃 Bazı gafiller zahirde Hazret-i Mûsâ'ya Cenabı Hak Azze ve celle «lenterani» dediği için onun Hakkın didarını göremediğini sanırlar. Halbuki bilmezler «lenterani— göremezsin»den «terani — görürsün» sırrı zahirdir. Yâni bu hitab-ı izzeti şu mânâda almalıdır: Sen sen oldukça beni göremezsin. Sen senlikten çıkarsan hepsi «Hû» olur. Nitekim evliyaullah bile tecelli berki ile didara kavuşurken Kelîmullahın didardan mahrumiyyeti anlaşılamaz. Hazreti Ali (K.V.) «Ben görmediğim Rabbe ibâdet etmem» buyurmuşlardır.

Beni ebruyu yâra secdeden men eyleyen vaiz / Rükû eyler de mihrabın neden ham olduğun bilmez. 🍃 Beni yâre secde ettiğim için tekfîr eden vaiz, mihrabın neden güzelin kaşları gibi kıvrımlı, yay şeklinde olduğunu bilmez ve tabi anlatamaz demektir.


[HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR...] 🍃


O nâdanlar ki dânânın mufahham olduğun bilmez
Onun bir merkez-i feyyâz-ı âzam olduğun bilmezKemâlât ehlinin her sırra mazhâr olduğun bilmez
O âdemler ki ademin külli âlem olduğun bilmezHaberdar olmamışsa "alleme'l esmâ" rumûzundan
Beni âdemse de âdemin mükerrem olduğun bilmezSabâh-ı Hakk'ı idrâk etmeyen tahmîr-i tıynette
Zuhûr-ı âdemin âlemden akdem olduğun bilmezTemâşâ etmeyen dîdâr-ı Hakk’ı vech-i âdemde
Gönül nâmında bir beyt-i muazzam olduğun bilmezCidâl ü kâl ile vahdet-şinâsım zann eden âdem
O sırrın ehl-i hâle feyz-i mülhem olduğun bilmezKitâb-ı bî-hurûf-ı aşkdan ders almayan zâhid
Okur âyâtı elfâz ile muhkem olduğun bilmezBilir bilmez edenler güft u gû sırr-ı hüviyyetden
Acebdir vâkıf-ı esrârın ebkem olduğun bilmezBeşerde kâinâtı mündemiç bilmezse bir kimse
Şümûsun zerrelerde, katrede yem olduğun bilmezKelîmi zannedenler rü’yet-i dîdârdan mahrûm
“Terânî len-terânî” içre müdgam olduğun bilmezMakamâtı görüp geçmiş gibi söz söyleyen vaiz
Sevabı terk edüp şekli hatayı belleyen vaiz
Kuru dava ile ukbada devlet bekleyen vaiz
Beni ebruy-u yâre secdeden men eyleyen vaiz
Rükû eyler de mihrâbın neden hâm olduğun bilmezÎZÂHAT BÂBINDAN: Kelîmi zannedenler rü’yet-i dîdârdan mahrûm / “Terânî len-terânî” içre müdgam olduğun bilmez 🍃 Bazı gafiller zahirde Hazret-i Mûsâ'ya Cenabı Hak Azze ve celle «lenterani» dediği için onun Hakkın didarını göremediğini sanırlar. Halbuki bilmezler «lenterani— göremezsin»den «terani — görürsün» sırrı zahirdir. Yâni bu hitab-ı izzeti şu mânâda almalıdır: Sen sen oldukça beni göremezsin. Sen senlikten çıkarsan hepsi «Hû» olur. Nitekim evliyaullah bile tecelli berki ile didara kavuşurken Kelîmullahın didardan mahrumiyyeti anlaşılamaz. Hazreti Ali (K.V.) «Ben görmediğim Rabbe ibâdet etmem» buyurmuşlardır.Beni ebruyu yâra secdeden men eyleyen vaiz / Rükû eyler de mihrabın neden ham olduğun bilmez. 🍃 Beni yâre secde ettiğim için tekfîr eden vaiz, mihrabın neden güzelin kaşları gibi kıvrımlı, yay şeklinde olduğunu bilmez ve tabi anlatamaz demektir.

0 yorum: