Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

26 Mayıs 2017 Cuma

VAR MISIN İDDİASINA

[VAR MISIN İDDİASINA]

MADEM SINAMA MERCİ'NDESİNİZ YER YER işte bir hakikat ki adamı yer: Sınanmanın sebebi, kimden zuhur iderse etsin iddianın varlığıdır. İddia her nerede olursa sınanma orada peyda olur, kim kendini bir özellikle nitelerse mutlaka o özelliğe göre sınanır.

Nitekim her iddia bir delil ister, bedelini ödemeden kimseye bir pâye vermezler. (Ben-im) diye meydana çıkanın karşısına birçok (ben)ler çıkarlar ve rekabete, benlik iddiasına girişirler; dâvâsı olanın mânâsı olmaz.

Cins cinsiyledir buyururlar ki bu, gerçeğe dayanan bir haberdir. İnsanlık iddiasında isen insana ulaş, onun meclisinde irfan sohbeti ara!

Mesele sevgi, aşk ise onun kantarı fedakârlıktır, vermektir. Kuru laf değil. Her iddia ispâta muhtaçtır. Aşk iddiasının ispâtı, vermekle olur.

Âşık oldur ki kim kılar cânın fedâ cânânına
Meyl-i cânân itmesin her kim ki kıymaz cânına
Cânını, cânâne vermektir kemâli âşıkın
Vermeyen cân îtirâf itmek gerek noksâına 

MADEM SINAMA MERCİ'NDESİNİZ YER YER işte bir hakikat ki adamı yer: Sınanmanın sebebi, kimden zuhur iderse etsin iddianın varlığıdır. İddia her nerede olursa sınanma orada peyda olur, kim kendini bir özellikle nitelerse mutlaka o özelliğe göre sınanır.

Nitekim her iddia bir delil ister, bedelini ödemeden kimseye bir pâye vermezler. (Ben-im) diye meydana çıkanın karşısına birçok (ben)ler çıkarlar ve rekabete, benlik iddiasına girişirler; dâvâsı olanın mânâsı olmaz.

Cins cinsiyledir buyururlar ki bu, gerçeğe dayanan bir haberdir. İnsanlık iddiasında isen insana ulaş, onun meclisinde irfan sohbeti ara!

Mesele sevgi, aşk ise onun kantarı fedakârlıktır, vermektir. Kuru laf değil. Her iddia ispâta muhtaçtır. Aşk iddiasının ispâtı, vermekle olur.

Âşık oldur ki kim kılar cânın fedâ cânânına
Meyl-i cânân itmesin her kim ki kıymaz cânına
Cânını, cânâne vermektir kemâli âşıkın
Vermeyen cân îtirâf itmek gerek noksâına

0 yorum: