Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

30 Mayıs 2017 Salı

SULTÂN SENDEDİR[SULTÂN SENDEDİR]

İlminle bir kılı kırka yararsın, 
Etrafına bakıp kimi ararsın?
Gördüğün rüyâda sade sen varsın, 
Bu tehî kubbeyi kuran sendedir
Kâbeyse maksûdun Rahmân sendedir
Okumak bilirsen Kur'an sendedir

Her şeyin varlığı senin özündür.
Kendini çok gören kendi gözündür,
Bu mülke hükm eden senin sözündür
Kalbin kürsidir, Sultân sendedir.
Kendine gel âşık, cânân sendedir
Âlemi yaratan vicdân sendedir

Sırr-ı insandan haberdâr ol selâmet bundadır; «Ve nefahtü fîhî min ruhi» sırrına işaret vardır. 
Mesele o dur ki; "Hüner; o nefhedilen cüzi ruhu bu dünyâda küllüne (aslına) irca (döndürmek) edebilmektedir.

Aradığım candadır canda ve hem tendedir,
Bilür iken bendedir çağırıram dost dost

Altı üstü sadece bir adımlık yol... Biri nefse kadem basmak biri Subhân'a ermektir.

Giydirdi bu câna teni, setr eyledi vahdetini,
Seyr etmeğe senden seni, cân mülküne oldu rakîb.

Gerçi hayâtın tendedir cânın da Hakk’la zindedir,
Ayîne ol Yâr sendedir senden sana oldur karîb.

O haşyet duyanlar, (nefslerinin Esmâ'sıyla hakikati olan) Rablerine (benliklerinin yokluğunu hissederek) ereceklerini düşünürler ve nitekim O'na dönerler! [2:46] 🍃 [AÇ GÖZÜNÜ SEYRET]
Ölenler ölmeden dîdârı gördü
Yok olanlar bugün ol varı gördü
Koyup ağyarı cümle yarı gördü
Bakıp âyîneye dildârı gördü [SULTÂN SENDEDİR]

İlminle bir kılı kırka yararsın, 
Etrafına bakıp kimi ararsın?
Gördüğün rüyâda sade sen varsın, 
Bu tehî kubbeyi kuran sendedir
Kâbeyse maksûdun Rahmân sendedir
Okumak bilirsen Kur'an sendedir

Her şeyin varlığı senin özündür.
Kendini çok gören kendi gözündür,
Bu mülke hükm eden senin sözündür
Kalbin kürsidir, Sultân sendedir.
Kendine gel âşık, cânân sendedir
Âlemi yaratan vicdân sendedir

Sırr-ı insandan haberdâr ol selâmet bundadır; «Ve nefahtü fîhî min ruhi» sırrına işaret vardır. 
Mesele o dur ki; "Hüner; o nefhedilen cüzi ruhu bu dünyâda küllüne (aslına) irca (döndürmek) edebilmektedir.

Aradığım candadır canda ve hem tendedir,
Bilür iken bendedir çağırıram dost dost

Altı üstü sadece bir adımlık yol... Biri nefse kadem basmak biri Subhân'a ermektir.

Giydirdi bu câna teni, setr eyledi vahdetini,
Seyr etmeğe senden seni, cân mülküne oldu rakîb.

Gerçi hayâtın tendedir cânın da Hakk’la zindedir,
Ayîne ol Yâr sendedir senden sana oldur karîb.

O haşyet duyanlar, (nefslerinin Esmâ'sıyla hakikati olan) Rablerine (benliklerinin yokluğunu hissederek) ereceklerini düşünürler ve nitekim O'na dönerler! [2:46] 🍃
 [AÇ GÖZÜNÜ SEYRET]
Ölenler ölmeden dîdârı gördü
Yok olanlar bugün ol varı gördü
Koyup ağyarı cümle yarı gördü
Bakıp âyîneye dildârı gördü

0 yorum: