Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

11 Mayıs 2017 Perşembe

Vahdet içre âşinâ idi Murâdî bana yâr, Şimdi kesrette tegâfül eyledi amma neden

Vahdet içre âşinâ idi Murâdî bana yâr,
Şimdi kesrette tegâfül eyledi amma neden
🍃
Nitekim, Sultânım bir yerde Muhyiddîn ibn'ül Arabî hazretime zındık diye bağırmış, diğer bir yerde ise, ona: «Kutub kimdir?» diye sorduklarında «Muhyiddîn ibn'ül Arabî Hz.'dir.» demiştir.

Evlatları:
— Efendimiz evvelce ona zındık diyordunuz, şimdi nasıl olur da sıddık ve zamanın kutbu olur? dediklerinde:
— Ben şerîatın zahirini korumak için ona zındık dedim. Çünkü câhiller O'nun yüce sözlerini anlayıp derinliğine inemezlerse hakikatı inkâr ile kendilerini küfre sürüklerler diye korktum. Halbuki Muhyiddîn ibn'ül Arabî Hazretleri hakikatte ariflerin ulusu, zamanın kutbudur! buyurmuştur.

Vahdet içre âşinâ idi Murâdî bana yâr,
Şimdi kesrette tegâfül eyledi amma neden
🍃
Nitekim, Sultânım bir yerde Muhyiddîn ibn'ül Arabî hazretime zındık diye bağırmış, diğer bir yerde ise, ona: «Kutub kimdir?» diye sorduklarında «Muhyiddîn ibn'ül Arabî Hz.'dir.» demiştir.

Evlatları:
— Efendimiz evvelce ona zındık diyordunuz, şimdi nasıl olur da sıddık ve zamanın kutbu olur? dediklerinde:
— Ben şerîatın zahirini korumak için ona zındık dedim. Çünkü câhiller O'nun yüce sözlerini anlayıp derinliğine inemezlerse hakikatı inkâr ile kendilerini küfre sürüklerler diye korktum. Halbuki Muhyiddîn ibn'ül Arabî Hazretleri hakikatte ariflerin ulusu, zamanın kutbudur! buyurmuştur.


0 yorum: