Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

15 Mayıs 2017 Pazartesi

KENDİNİ UNUTMA YÜZÜNÜ ÇEVİR DE BİR BAK

🌷
[KENDİNİ UNUTMA YÜZÜNÜ ÇEVİR DE BİR BAK]

Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayınız! Onlar yoldan çıkanlardır. [59:19] Bu ayeti kerîmenin tevilinden: Ve cismâni şehvetlerle ihticab ve nefsani lezzetlerle iştigal sebebiyle Allah'a nisyan edenler, unutanlar gibi olmayınız. Allah Teala da onlara nefislerini unutturdu, hatta nefislerinin, beden ve bedenin terkip ve mizacından ibaret olduğunu zannederek kuddûs cevher ve fıtrat-ı nurdan, halife sıfatından gafil oldular. İşte fâsık olanlar, yoldan çıkanlar ancak bunlardır ki, Hak Teala'nın insanları onun üzerine halk eylediği Fıtratullah olan dini kayyumdan huruç ve ahdullahı arkalarına atıp hıyanet ve gadrederek hasr olmuşlardır.

Allah'ı unutmayayım dersen aynaya bakmayı unutma. Zâhirde, âfâkta ne güzel bir aynadır gökyüzü... İşte gökyüzünü ayna etmenin güzelliklerinden bazıları: Üzüntüyü hafifletir, vesveseyi azaltır, korku hissini giderir, Allah'ı hatırlatır, kalpte Allah'ın azâmetini, kulun acziyetini uyandırır, kötü düşünceleri bertaraf eder, sıkıntıya iyi gelir, gamı tasayı giderir, aşk acısına teselli verir ve o dua edenlerin kıblesidir.

Hem yüzünü göğe çevirip bakmak O'nun sünnetindendir. Sevdiğinize değil, O'nun baktığı yöne bakın. Aynı şeyi görmek, birbirinizi görmenizden daha çok yaklaştırır. Aynı aynada görünüverirsiniz sahibinize.
🍃
(Ey habîbim!) Yüzünü çok defa göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz... [2:144]

En son, acele etmeden, hayret içerisinde, gökyüzünü ne zaman seyrettiniz? 

KENDİNİ UNUTMA YÜZÜNÜ ÇEVİR DE BİR BAK

Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayınız! Onlar yoldan çıkanlardır. [59:19] Bu ayeti kerîmenin tevilinden: Ve cismâni şehvetlerle ihticab ve nefsani lezzetlerle iştigal sebebiyle Allah'a nisyan edenler, unutanlar gibi olmayınız. Allah Teala da onlara nefislerini unutturdu, hatta nefislerinin, beden ve bedenin terkip ve mizacından ibaret olduğunu zannederek kuddûs cevher ve fıtrat-ı nurdan, halife sıfatından gafil oldular. İşte fâsık olanlar, yoldan çıkanlar ancak bunlardır ki, Hak Teala'nın insanları onun üzerine halk eylediği Fıtratullah olan dini kayyumdan huruç ve ahdullahı arkalarına atıp hıyanet ve gadrederek hasr olmuşlardır.

Allah'ı unutmayayım dersen aynaya bakmayı unutma. Zâhirde, âfâkta ne güzel bir aynadır gökyüzü... İşte gökyüzünü ayna etmenin güzelliklerinden bazıları: Üzüntüyü hafifletir, vesveseyi azaltır, korku hissini giderir, Allah'ı hatırlatır, kalpte Allah'ın azâmetini, kulun acziyetini uyandırır, kötü düşünceleri bertaraf eder, sıkıntıya iyi gelir, gamı tasayı giderir, aşk acısına teselli verir ve o dua edenlerin kıblesidir.

Hem yüzünü göğe çevirip bakmak O'nun sünnetindendir. Sevdiğinize değil, O'nun baktığı yöne bakın. Aynı şeyi görmek, birbirinizi görmenizden daha çok yaklaştırır. Aynı aynada görünüverirsiniz sahibinize.
🍃
(Ey habîbim!) Yüzünü çok defa göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz... [2:144]

En son, acele etmeden, hayret içerisinde, gökyüzünü ne zaman seyrettiniz?0 yorum: